1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403
1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403

$139,900

1534 Beachcomber Blvd B21, Lake Havasu City, AZ, 86403

ACTIVE