1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404

$249,000

1250 Avalon Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404

ACTIVE