4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404
4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404

$869,900

4778 N Pleasant Ave, Lake Havasu City, AZ, 86404

ACTIVE